Partyzantów 27,
32-650 Kęty

606-474-056
ospkp@o2.pl