Partyzantów 27,
32-650 Kęty

606-474-056
ospkp@o2.pl

O nas

Odsłony: 703

Tomasz Chowaniec
Prezes zarządu
Wojciech Błasiak
Naczelnik
Jarosław Pszczółka
Wiceprezes
Dawid Skoczylas
Zastępca naczelnika
Marek Zieliński
Skarbnik
Krzysztof Kućka
Sekretarz
Krzysztof Dziergas
Członek Zarządu

 

Dane kontaktowe:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach – Podlesiu, ul. Partyzantów 27, 32-650 Kęty
Telefon kontaktowy do Prezesa: 606-474-056

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao SA 69 1240 4852 1111 0010 8609 6369

 

Nasze profile na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/ospkp/

https://www.facebook.com/GRMKetyPodlesie/

https://www.facebook.com/mdpketyp/

 

Kategoria: