Partyzantów 27,
32-650 Kęty

606-474-056
ospkp@o2.pl

Z kart historii

Odsłony: 558

Ochotnicza Straż Pożarna w  Kętach  Podlesiu to najmłodsza jednostka na terenie gminy Kęty, swoją historię rozpoczyna bowiem w 1948 roku, kiedy to utworzono II pluton Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Powołany został zarząd dla nowej struktury, w składzie którego obowiązki objęli: Anatol Gacek – prezes, Jan Wiśniowski – dowódca plutonu, Alojzy Mynarski – z-ca dowódcy plutonu, Stanisław Szczepańczyk – skarbnik, Adam Ćwiertnia – sekretarz, Marian Pałosz – gospodarz, Antoni Foks – członek zarządu i Stanisław Kosman – ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Oświęcimiu, mieszkaniec Podlesia.
Już w 1949 r. podjęto temat budowy strażnicy. Powstał Komitet Budowy Strażnicy , zgromadzono materiał i prace ruszyły, przed zimą 1952 r. fundamenty pod strażnicę były gotowe. W pracach realizowanych w czynie społecznym uczestniczyli nie tylko strażacy, ale również mieszkańcy dzielnicy Podlesie i pracownicy Spółdzielni Spożywców w Kętach. Budowa w pierwszym okresie finansowana była z własnych funduszy OSP. Pierwsze zewnętrzne wsparcie przyszło w 1961 r. ze strony PZU. Po upływie kolejnych kilku lat wypełnionych staraniami i ogromem pracy społecznej budowa została ukończona i w dniu 21 lipca 1968 strażnicę oddano do użytku.
Jednostka w ciągu swojej działalności brała udział w działaniach ratowniczych, o których głośno było w całej Polsce – podczas pożaru rafinerii w Czechowicach w 1971 r. czy podczas pożarów lasów wokół Kuźni Raciborskiej.   
W jednostce od 1976 r. działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Młodzi strażacy nie tylko doskonalą swoje umiejętności i sprawności, ale przede wszystkim pożytecznie spędzają czas i sami organizują zajęcia dla innych. Kultywują tradycje organizowania pikników rodzinnych, rajdów pieszych i rowerowych oraz innych cyklicznych wydarzeń. Na równi ze starszymi kolegami włączają się w przygotowanie ważnych dla OSP uroczystości. Współpracują z innymi strażackimi młodzieżówkami z terenu gminy. Biorą udział w turniejach wiedzy pożarniczej, a często sami są organizatorami i gospodarzami takich konkursów.
Przy jednostce od 2007 r. działa Grupa Ratownictwa Medycznego, która nie tylko niesie pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, ale przede wszystkim prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną i edukacyjna. Grupa organizuje kursy pierwszej pomocy i pokazy ratownictwa medycznego, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Przez lata zmieniały się  władze jednostki. Po Anatolu Gacku obowiązki prezesa przejmowali: Stanisław Szczepańczyk, Stefan Bogacz, Konrad Pakuła, Marian Gibas, Eugeniusz Naglik, Władysław Gibas, Władysław Dobrociński, Tomasz Chowaniec.
Jednostka w swej działalności wykorzystywała wiele różnych pojazdów – poczynając od konnego zaprzęgu. Pierwszym samochodem był prywatny samochód prezesa Anatola Gacka. Później były  Steyer, Gaz-51 – Lublin, a od 1987 – Żuk. Od tej pory jednostka stała się jednostką typu S II. W roku jubileuszu 45 lecia, tj. 1993, OSP jednostka pozyskała samochód Star 244, który służy do dziś. W 1998 r. pozyskano z holenderskiej gminy Hellendoorn lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes, którego w 2012 r. zastąpił Mercedes Atego. W 2018 r. pozyskano także lekki samochód Ford Transit.
Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 70 lecia działalności. Przynosi on wiele zmian – od pozyskania nowego samochodu Ford, przez uroczystość przekazania nowego sztandaru podczas uroczystości jubileuszowych, na włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego kończąc.

Kategoria: